Hiển thị tất cả 8 kết quả

16.350.000
19.690.000

Ổ CỨNG DI ĐỘNG

LaCie 2big Thunderbolt 2 12 TB

26.160.000
Hết hàng

Ổ CỨNG DI ĐỘNG

LaCie 5big Thunderbolt 2 10 TB

36.285.000
Hết hàng

Ổ CỨNG DI ĐỘNG

LaCie 5big Thunderbolt 2 20 TB

53.204.000
Hết hàng

Ổ CỨNG DI ĐỘNG

LaCie 5big Thunderbolt 2 30 TB

66.530.000
Hết hàng
102.090.000