Hiển thị 1–12 của 33 kết quả

Ổ CỨNG CẮM TRONG

IronWolf 10 TB ST10000VN0004

9.800.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

IronWolf 10TB ST10000VN0008

9.800.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

IronWolf 12 TB ST12000VN0007

12.600.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

IronWolf 14 TB ST14000VN0008

16.600.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

IronWolf 16 TB ST16000VN001

17.900.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

IronWolf 1TB ST1000VN002

1.700.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

IronWolf 2TB ST2000VN004

2.300.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

IronWolf 3TB ST3000VN007

3.000.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

IronWolf 4TB ST4000VN008

3.500.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

IronWolf 6TB ST6000VN0033

5.700.000