Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hết hàng

Ổ CỨNG DI ĐỘNG

LaCie 5big Thunderbolt 2 10 TB

36.285.000
Hết hàng

Ổ CỨNG DI ĐỘNG

LaCie 5big Thunderbolt 2 20 TB

53.204.000
Hết hàng

Ổ CỨNG DI ĐỘNG

LaCie 5big Thunderbolt 2 30 TB

66.530.000
Hết hàng
102.090.000