USB SANDISK iXPAND MINI DRIVE FOR IPHONE AND IPAD IX40N 32 GB

790.000 680.000

  • Kết nối kép OTG USB-Lightning
  • USB 3.0 tốc độ cao
  • Bổ sung dung lượng lưu trữ tức thì cho iPhone, iPad
  • Bảo mật dữ liệu bằng hệ thống mã hoá