Hiển thị tất cả 5 kết quả

Ổ CỨNG DI ĐỘNG

LaCie 2big NAS 6 TB

16.350.000
16.350.000
19.690.000

Ổ CỨNG DI ĐỘNG

LaCie 2big Thunderbolt 2 12 TB

26.160.000