Hiển thị 61–70 của 70 kết quả

Ổ CỨNG CẮM TRONG

SkyHawk 3TB 3.5” ST3000VX010

2.390.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

SkyHawk 4TB 3.5” ST4000VX007

2.900.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

SkyHawk 6TB 3.5” ST6000VX001

4.700.000
-21%

Ổ CỨNG CẮM TRONG

SkyHawk 6TB 3.5” ST6000VX0023

4.490.000
-21%

Ổ CỨNG CẮM TRONG

SkyHawk 8TB 3.5” ST8000VX0022

5.950.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

SkyHawk 8TB 3.5” ST8000VX004

6.500.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

SkyHawk AI 10TB 3.5” ST10000VE0008

9.490.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

SkyHawk AI 12TB 3.5” ST12000VE0008

11.490.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

SkyHawk AI 14TB 3.5” ST14000VE0008

13.290.000

Ổ CỨNG CẮM TRONG

SkyHawk AI 8TB 3.5” ST8000VE0004

6.900.000