Showing 1–12 of 83 results

Doanh Nghiệp Lưu Trữ

12big Thunderbolt 3 120 TB

379.241.000

Doanh Nghiệp Lưu Trữ

12big Thunderbolt 3 48 TB

167.762.000

Doanh Nghiệp Lưu Trữ

12big Thunderbolt 3 72 TB

223.700.000

Doanh Nghiệp Lưu Trữ

12big Thunderbolt 3 96 TB

279.616.000
Hết hàng
32.900.000

Doanh Nghiệp Lưu Trữ

LaCie 2big Quadra USB 3.0 10 TB

15.250.000

Doanh Nghiệp Lưu Trữ

LaCie 2big Quadra USB 3.0 6 TB

16.350.000
Hết hàng

Doanh Nghiệp Lưu Trữ

LaCie 2big Quadra USB 3.0 8 TB

Doanh Nghiệp Lưu Trữ

LaCie 2big Spare Drive 2 TB

2.450.000
Hết hàng

Doanh Nghiệp Lưu Trữ

LaCie 2big Spare Drive 3 TB

Hết hàng

Doanh Nghiệp Lưu Trữ

LaCie 2big Spare Drive 4 TB