Showing 1–12 of 13 results

Hết hàng
7.040.000
Hết hàng
8.550.000
10.990.000
Hết hàng
Hết hàng

Baracuda Pro 3.5 inches

Desktop HDD 5TB – ST5000DM002

5.320.000
Hết hàng

Baracuda Pro 3.5 inches

Desktop HDD 6 TB – ST6000DM001

6.350.000
Hết hàng

Baracuda Pro 3.5 inches

Desktop HDD 8TB – ST8000DM002

8.700.000
Hết hàng
3.340.000